Analyse på grundlag af adresselister

I Census Benchmark er det muligt at lave analyser på geografiske områder, enten de faste inddelinger (kommuner, sogne, byer mv) eller på ens egne inddelinger, enten via upload af GeoJson-filer eller gennem det indbyggede digitaliseringsværktøj (Ad hoc-områder).

Hvis man ikke kan definere sin analyse på basis af polygoner kan man ligeledes foretage sin analyse på samlinger af specifikke adresser – f.eks. adresser på alle skoleelever, kunders adresser el.lign.

Du skal blot uploade et Excel-ark med dine adresser til løsningen. Når data er beregnet, kan du efterfølgende downloade en Excelrapport med resultatet.

Pt. modtages adresser i forskellige formater - f.eks.:

Adresse

Vestergade 10B, 5500 Middelfart

Østergade 19, 5500 Middelfart


Vej

Postnr

Vestergade 10B

5500

Østergade 19

5500


Vej

Postnr

By

Vestergade 10B

5500

Middelfart

Østergade 19

5500

Middelfart


Vej

Postnr/By

Vestergade 10B

5500 Middelfart

Østergade 19

5500 Middelfart


Vej

Husnr

Postnr

By

Vestergade

10B

5500

Middelfart

Østergade

19

5500

Middelfart


Adresserne ”vaskes” mod DAWAs adresseservice og man får information om hvilke adresser der ikke kan finde et match. Man kan vælge at ignorere og dermed fravælge de fejlede adresser, eller afbryde, udbedre fejlene og uploade på ny – med et bedre match.


Man uploader sin adresseliste på fanen: Upload adresseliste

Giv først din liste et sigende navn, så du ikke er i tvivl om hvad den dækker over.

Tag stilling til om din liste skal kunne tilgås af dine kolleger eller kun dig selv.


Udpeg din adresseliste på din PC eller netværksdrev.

Når du har udpeget din adresseliste, får du en eksempelvisning af din Excelliste (rød markering nedenfor).
Fjern evt. overflødige kolonner eller juster om nødvendigt så dine felter får en logisk rækkefølge (eks. vejnavn, husnr, postnr). Tag fat i de små ”håndtag” i kolonneoverskrifterne og træk kolonnen på plads eller vælg Remove hvis kolonnen ikke er ”adresserelevant” – eks. indeholder et personnavn.

Nederst i den grønne markering kan du ser hvor løsningens adressematchkørsel vil behandle din adresseliste. Hvis du har en kolonneoverskrift i din liste kan du udelade denne fra matchet ved at markere i tjekboksen


Når du er klar, vælger du Start adressematch for at starte ”vaskeprocessen”.

Hvis du er tilfreds med matchgraden af dine adresser, starter du blot bestilling af opgaven, eller afbryd og ret fejl i din liste og start igen.


Din bestilling ligger nu i kø til beregning – når beregningen er slut kan du vælge en benchmark-nævner og hente din Excel-rapport.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.