Eksterne services som fejler (SDFI osv.)

Hvis du oplever at services fra SDFI, Dataforsyningen, Datafordeleren og andre eksterne services fejler, kan der være flere oversager til dette. Vi vil her beskrive fejl som kan opstå på services når du benytter Kortviser.


Første skal vi lige noterer at LIFA ikke er herre over de eksterne services, så hvis de fejler kan vi ikke gøre mere end at kontakte udbyderen, hvis vi ikke kan se på udbyderens drift side at en service skulle være nede.

Her er en liste over status sider fra udbyderne:


Der vil i de fleste tilfælde blive skrevet en besked ud til brugerne på Kortviser, hvis der opleves driftsforstyrrelser.


Det er altid en god ide at skrive til vores support, hvis du støder på fejl. Tag endelig et skærmbillede at fejlen og send med, og evt. giv så mange informationer om hvad der er tændt i Kortviser og hvor du er i kortet, hvis muligt.


Her under ses et billede hvor Dataforsyningens service fejler, dette vil påvirke kort, og kan også påvirke søgefunktionen (Adresser/Stednavne/Matrikler) i nogle tilfælde, men det vil være forskellige anpå hvad der fejler hos udbyderen.


Kortviseren omdanner fejl den modtager på services til billeder, med en tekst som beskriver hvilken service i en container som fejler, yderligere beskriver den hvilken udbyder som benyttes. Denne tekst er for at hjælpe med fejlsøgning, og for at vise brugeren at der er en fejl, hvis denne ikke var der ville der blot komme et tomt/hvidt billede.

Prøv:


Nogle gange er det et enkelt lag som fejler, andre gange er det en hel service. For at kunne komme vidre kan du altid prøve at slukke alle tændte lag, dette kan gøres ved at benytte knapperne øverst i lagvælgeren, den markeret knap i billeder her under vil lukke alle aktive lag, untagen baggrundskortet.


Vi er klare over dette blot er en lappeløsning når en service/lag fejler


Hvis der stadig forekommer fejl, tyder dette på at det aktuelle baggrundskort fejler, evt. prøv at skifte over til et andet baggrundskort, evt. fra en anden service udbyder.


Yderligere, hvis fejlen forsvinder ved slukning af alle service/lag, tyder dette på at det har været en eller flere af de tændte service/lag som har fejlet. 

Du kan prøve at tænde de lag du har behov for, det kan være at de lag du skal bruge ikke er dem som har fejlet, og du kan komme vidre.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.