Tutorial 6 - Case - Tomme Boliger

Filmen viser dig en case med fremsøgning af tomme boliger i QGIS.


Du får et indblik i, hvad viewet Kom_boliger_pkt indeholder af data, og hvordan du ser det i LOIS Statistik dokumentationen. Du ser, hvordan du opsætter forbindelse til LOIS Statistik-databasen og fremsøger boliger, hvor der er krav om persontilmelding, og som har stået tomme i mere end 90 dage.


 Til sidst vises, hvordan du kan lave et kort, hvor du viser med gradueret farve, hvor længe de enkelte boliger har stået tomme.


Filmen varer 7 min.


Se filmen her.


M
Merete is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.