Tutorial 5 - Introduktion til LIFA Census Manager

Filmen giver en overordnet introduktion til LIFA Census Manager, som er et administrationsværktøj til LOIS Statistik, Datamarter/Kuber og Befolkningsprognosen. Du får et indblik i, hvordan du opsætter servernavne, opretter nye geometrier (niveauer), opretter perioder til flytteoversigter, laver egne views til GIS, samt opsætter hvilke geometrier, der skal kunne anvendes i Datamarter/Kuber og Befolkningsprognose    


Der kommer senere en særskilt film om fanebladet Analyse, for at filmen ikke er for lang.


Filmen varer 10 min.


Se filmen her.


M
Merete is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.