Tutorial 4 - Introduktion til struktur i LOIS Statistik databasen

Denne film giver en overordnet gennemgang af strukturen i LOIS Statistik databasen, så du kan finde rundt i skemanavne og finde den tabel eller det view, du har brug for. Du får overblik over, hvilke tabeller der kan åbnes i GIS, og får gennemgået strukturen i basisdata Kom_boliger_basis og nøgletalstabellen Kom_PersFamtype1.


Filmen varer 12 min.


Se filmen her.

M
Merete is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.