Tutorial 3 - Introduktion til Geodemografidata i LOIS Statistik

Denne tutorial giver en overordnet gennemgang af, hvilke supplerende data, du kan få ind i LOIS Statistik fra Geodemografi, f.eks. uddannelse, beskæftigelse og socialklasse . Du får gennemgået basisdata og den overordnede struktur nøgletal på niveauer. Vi kommer også omkring LOIS Statistik dokumentationen, hvor du kan læse mere om begreber, se kodelister og finde information om Geodemografidata. 


Filmen varer 12 min.


Se filmen her.

M
Merete is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.