Tutorial 2 - Introduktion til data i LOIS Statistik

Denne tutorial giver en overordnet gennemgang af, hvilke basisdata, der er ekstra i LOIS Statistik ift. grunddata i LOIS. Du får gennemgået eksempler på udvalgte nøgletal på niveauer (områder). Vi kommer også omkring LOIS Statistik dokumentationen, hvor du kan læse mere om begreber, se kodelister og finde information om data. 


Filmen varer 10 min.

M
Merete is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.