Tutorials - små film om brugen af LIFA Census

Vi får af og til henvendelser om behov for materiale til oplæring af nye medarbejdere eller til genopfriskning af emner længe efter et kursus.


Vi vil derfor lave en stribe tutorials, som giver en introduktion til produkterne og viser anvendelsen. I første omgang bliver det 11 tutorials om LOIS Statistik af maks. 15 minutters varighed hver.


Følgende tutorials vil blive lagt ud:

1. Introduktion til LOIS Statistik

2. Introduktion til data i LOIS Statistik

3. Introduktion til Geodemografidata i LOIS Statistik

4. Introduktion til strukturen i LOIS Statistik databasen

5. Introduktion til LIFA Census Manager

6. Case - Tomme boliger

7. Case - Enlige mænd over 70 år

8. Case - Familier med mere end 4 børn

9. Case - Andel i aldersgruppen 0-6 år pr. kvadratcelle

10. Case - Middellevealder pr. sogn

11. Demografisk sårbarhed pr. sogn


De enkelte tutorials vil blive lagt ud på kundeportalen i mappen Tutorials  under LIFA Census med 1-2 ugers mellemrum.


God fornøjelse.

M
Merete is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.