Overførsel af data via FileZilla

Ved hentning af filer fra ftp via FileZilla kan det ske at filerne er "ødelagte".

Dette kan skyldes overførselstypen, der automatisk står til ASCII.

Her skal man blot ændre det til Binær:


D
Deleted is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.