Upload egne distrikter

Løsningen giver mulighed for at uploade egne distrikter som alle i organisationen kan anvende.

Så snart et distriktslag er færdigberegnet, vil det kunne anvendes i løsningen og de enkelte områder i laget, anvendes som både tællere og nævnere.

Synlighed for uploadede lag

Uploadede distrikter er som udgangspunkt synlige for alle i din organisation, men under uploadprocessen kan du angive at laget skal være: "ikke synligt for andre".
Formålet med denne muligheder er at du  kan uploade distrikter som alle i organisationen kan have gavn af - eks. skoledistrikter, bydele/lokalområder mv.

- men at du også kan uploade lag/GIS-temaer som du selv skal bruge til en specifik opgave, men samtidigt ikke skal forstyrre ens kolleger.


Levetid for uploadede lag

Uploadede lag gemmes som udgangspunkt i løsningen i 60 dage. Du kan dog under uploadprocessen angive en senere udløbsdato for laget, eller angive om laget er permanent (indtil det aktivt slettes).


Upload af lag/GIS-tema

Dit GIS-tema skal være af formatet: GeoJSON - anvend evt. QGIS til at gemme dit tema som en GeoJSON-fil.


Husk at gemme dit lag som GeoJSON og med projektionen: EPSG: 25832


Din GeoJSON-fil kan med fordel simplificeres i geometrien, særligt hvis du uploader en fil med enten meget detaljeret geometri eller mange polygoner. Det vil både sikre at data uploades hurtigere og og performer bedre i løsningen.


I løsningen skal du nu navngive dit nye lag, udpege din GeoJSON-fil og udføre en kontrol af laget

Efter kontrollen (som tjekker om der er nok adresser indenfor de enkelte områder) skal du udpege den kolonne i GeoJSON-filen som indeholder navnene på dine områder og trykke på Gem

Når laget et gemt, kan du se hvornår laget er beregnet under fanen: Dine lag
Samme sted kan du også slette laget igen, hvis det ikke længere er relevant.

A
Allan is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.